อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate ) คืออะไร

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate ) คืออะไร อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ในตลาด โดยทั่วไปแล้วจะเรียกกันว่าอัตราเงินเฟ้อเมื่อระดับราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินมีพลังซื้อลดลง เช่น เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

รู้หรือไม่ ? อัตราส่วน ROE คืออะไร

รู้หรือไม่ ? อัตราส่วน ROE คืออะไร ROE หรือ Return on Equity คือ อัตราส่วนทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัท

สอนดูกราฟหุ้น และ Bids Offers หุ้น Com7

เคสนี้เป็น เคสสอนดูกราฟหุ้น และ Bids Offers หุ้นที่เชื่อว่าทุกคนรู้จัก นั่นคือหุ้น Com7 (โดยไม่ใช่การชี้นำ ชี้ชวน หรือให้เป้าหมายราคาหุ้นแต่อย่างใด) เป็นการให้มุมมอง สอนดูในแบบของผู้เขียนเอง

เคสหุ้นตัวอย่าง! กำไร 39.55 % เพียงข้ามวัน

เคสหุ้นตัวอย่าง! กำไร 39.55 % เพียงข้ามวัน เป็นเคสตัวอย่างนะครับผม โดยเมื่อวานก่อนตลาดปิด เอดมินได้ทำการซื้อหุ้น (ลูก) ของบริษัทหนึ่งไป ที่ราคา .45 บาท/หุ้น

รู้หรือไม่ว่า? อัตราดอกเบี้ย ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น

รู้หรือไม่ว่า? อัตราดอกเบี้ย ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยจะลง มันก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้น โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

หุ้น คืออะไร (แนะนำมือใหม่)

หุ้น คืออะไร (แนะนำมือใหม่) คือ หนึ่งในตราสารทุน ซึ่งเป็นลักษณะการลงทุนทางการเงินที่นิยมมากในท้องตลาดการเงิน

อัตราส่วน PEG คืออะไร

อัตราส่วน PEG (Price/Earnings to Growth) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้วัดความคุ้มค่าของหุ้นโดยคำนวณจากส่วนประกอบสำคัญสองประการคือ P/E ratio (Price/Earnings ratio)

นักลงทุนสายพื้นฐาน ( VI ) คือใคร

นักลงทุนสายพื้นฐาน คือคนที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือตลาดทุนโดยใช้กลยุทธ์หรือวิธีการที่มีรากฐานและหลักการพื้นฐานในการทำงานของตลาดทุน ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในหุ้น พันธบัตรหนี้ หุ้นส่วน และสินทรัพย์อื่น ๆ

ค่า PE Ratio ในการลงทุนคืออะไร ?

ค่า PE Ratio หรือ Price-to-Earnings Ratio คือ อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้น (Price) กับกำไรต่อหุ้น (Earnings) ซึ่งมีหน่วยเป็นเท่า PE Ratio ถูกใช้เพื่อวัดความคุ้มค่าของหุ้นหรือมูลค่าตลาดของบริษัทเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้ต่อหุ้น.