ตลาดหุ้น “ความเชื่อ” สำคัญกว่า “ความจริง”

การลงทุนในหุ้น หรือการเล่นหุ้น คนที่รวยมีน้อยกว่าคนที่ขาดทุน/เท่าทุนเสมอ ความเป็นจริงคนที่ลงทุน 100 คน จะมีคนที่สร้างตัวหรือร่ำรวยเพียง 1 -3 คนเท่านั้น