นักลงทุนสายพื้นฐาน ( VI ) คือใคร

นักลงทุนสายพื้นฐาน คือคนที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือตลาดทุนโดยใช้กลยุทธ์หรือวิธีการที่มีรากฐานและหลักการพื้นฐานในการทำงานของตลาดทุน ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในหุ้น พันธบัตรหนี้ หุ้นส่วน และสินทรัพย์อื่น ๆ โดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานของกลุ่มหรือบริษัทที่เขาลงทุน เพื่อทำการตัดสินในการลงทุนของตนเอง นักลงทุนสายพื้นฐานมักใช้ข้อมูลเชิงพื้นฐาน เช่น รายงานการเงิน แผนธุรกิจ ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้และกำไร เพื่อประเมินความมูลค่าของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ และตัดสินในการลงทุน

นักลงทุนสายพื้นฐาน (Value Investor) มักมีแนวโน้มที่จะลงทุนในระยะยาว เช่น การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่พิจารณาว่ามีศักยภาพในการเจริญเติบโตในอนาคต การลงทุนสายพื้นฐาน สามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น การลงทุนแบบมูลค่า, การลงทุนในหุ้นผลตอบแทนสูง , หรือ การลงทุนในตลาดสินทรัพย์อื่น ๆ ในการสร้างพอร์ตการลงทุนของพวกเขา และ ค้นหาความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะกับวัตถุประสงค์และความเชื่อของพวกเขาในการลงทุน นักลงทุนสายพื้นฐานมักมีอิสระในการตัดสินใจในการลงทุนของตนเอง
โดยนักลงทุนสายพื้นฐานแต่ละคนอาจแตกต่างกัน นักลงทุนสายพื้นฐานสามารถมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันได้ และ การจัดการกับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาในรูปแบบที่เหมาะกับวัตถุประสงค์และสภาวะตลาดที่แตกต่างกันไปได้