จังหวะน่าเข้าหุ้น กับการอ่าน Bids-Offers ที่น่ารู้

จังหวะน่าเข้าหุ้น กับการอ่าน Bids-Offers ที่น่ารู้ มาพูดถึงการสังเกตุเรื่องของ Bids กับ Offers กันนะครับ นอกจากที่เราจะดูกราฟว่าจังหวะไหนน่าเข้าซื้อแล้ว หน่วยที่ย่อยลงมาอีก ก็จะเป็นเรื่องของ Bids-Offers ที่น่ารู้