อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate ) คืออะไร

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate ) คืออะไร อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ในตลาด โดยทั่วไปแล้วจะเรียกกันว่าอัตราเงินเฟ้อเมื่อระดับราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินมีพลังซื้อลดลง เช่น เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น