รู้หรือไม่ ? อัตราส่วน ROE คืออะไร

รู้หรือไม่ ? อัตราส่วน ROE คืออะไร ROE หรือ Return on Equity คือ อัตราส่วนทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัท

อัตราส่วน PEG คืออะไร

อัตราส่วน PEG (Price/Earnings to Growth) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้วัดความคุ้มค่าของหุ้นโดยคำนวณจากส่วนประกอบสำคัญสองประการคือ P/E ratio (Price/Earnings ratio)