รู้หรือไม่ว่า? อัตราดอกเบี้ย ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น

รู้หรือไม่ว่า? อัตราดอกเบี้ย ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยจะลง มันก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้น โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม