หุ้น คืออะไร (แนะนำมือใหม่)

หุ้น คืออะไร (แนะนำมือใหม่) คือ หนึ่งในตราสารทุน ซึ่งเป็นลักษณะการลงทุนทางการเงินที่นิยมมากในท้องตลาดการเงิน