PTTEP หุ้นใหญ่ ที่ดูเหมือนว่ามีสัญญาณบางอย่าง !!

หุ้น PTTEP หรือ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ราคาปิด ณ ปัจจุบัน 3/4/2567 (ภาคเช้า ) 156.50 บาท/หุ้น มีปริมาณการซื้อขาย 2,489.00 ล้านบาท ปริมาณการซื้อขาย Vol เพิ่มขึ้น 249 % เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันย้อนหลัง