28 บริษัท หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย (ตลาด SET)

แนะนำ บริษัทหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหรือ บริการรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย ในตลาด SET ว่ามีบริษัทอะไรบ้าง มีความน่าสนใจอย่างไร ปัจจุบันกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ ราคาลงมาค่อนข้างมาก และดัชนีของกลุ่มเริ่มมีการซื้อขายที่มากกว่าปกติ วอลุ่มเริ่มเริ่มหนาเเน่นขึ้น เเละดัชนีของกลุ่มก็อยู่ด้านล่าง ซึ่งมี
Margin of safety ด้วย **ย้ำเลยครับว่าหุ้นกลุ่มนี้ คือ หุ้นวัฏจักร มันมีรอบของมัน ** เเละถ้าในอนาคต ไม่ว่าจะทางภาครัฐ หรือ เอกชน ถ้าเริ่มมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์อันดับเเรก ๆ คงหนีไม่พ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง เรามาดูกันเลยว่า 28 บริษัท หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง มีบริษัทอะไรบ้าง

1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [ CK ]


ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มีลักษณะกิจการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมทุนแบบคอนซอร์เตียม (Consortium)และเป็นผู้ลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบวงจร

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 37,435.12 ล้านบาท
P/E 25.69 เท่า
P/BV 1.49 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 1.11 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.74 เท่า

กราฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [ CK ]

2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [ STEC ]

ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 14,183.49 ล้านบาท
P/E 18.46 เท่า
P/BV 0.79 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 3.23 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.47 เท่า

กราฟหุ้น บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [ STEC ]

3. บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [ STPI ]

ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,252.30 ล้านบาท
P/E 39.78 เท่า
P/BV 0.66 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.49 เท่า

กราฟหุ้น บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [ STPI ]

4. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ TEAMG ]

ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,457.56 ล้านบาท
P/E 33.21 เท่า
P/BV 3.93 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 0.17 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.12 เท่า

กราฟหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ TEAMG ]

5. บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [ TRC ]

รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,834.86 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 6.69 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 40.88 เท่า

กราฟหุ้น บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [ TRC ]

6. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [ ITD ]

เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,801.51 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.45 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.14 เท่า

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [ ITD ]

7. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน [ UNIQ ]

รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮาส์ โดยเน้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,351.15 ล้านบาท
P/E 38.85 เท่า
P/BV 0.41 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น4.57 เท่า

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน [ UNIQ ]

8.บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [ SYNTEC ]

รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,863.72 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.54 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.74

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [ SYNTEC ]

9.บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [ SRICHA ]

บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ขอบเขตการให้บริการของบริษัทคลอบคลุมถึงงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (Procurement) และงานรับเหมาก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction) หรือที่รวมเรียกว่า EPC โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในส่วนของงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่าในส่วนอื่นๆ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,572.00 ล้านบาท
P/E 23.49 เท่า
P/BV 1.53 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 2.41 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.39

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [ SRICHA ]

10. บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [ APCS ]

บริษัทเป็นกลุ่มกิจการด้านวิศวกรรม โดยมี EPC เป็นธุรกิจหลัก เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ แบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านดำเนินการและการบำรุงรักษา (O&M) และบริษัทดำเนินธุรกิจอื่นประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง (Precision Metal Parts) และธุรกิจระบบสาธารณูปโภค (Utilities)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,572.00 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 1.35 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.16

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [ APCS ]

11. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [ TTCL]

ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร ให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,156.00 ล้านบาท
P/E 4.69 เท่า
P/BV 0.67 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4.67

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [ TTCL]

12. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ STI ]

บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน งานระบบราง และงานสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,146.67 ล้านบาท
P/E 22.26 เท่า
P/BV 2.47 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 7.58 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.10

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ STI ]

13. บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [ PYLON ]

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,994.66 ล้านบาท
P/E 25.05 เท่า
P/BV 1.96 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 5.64 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.22

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [ PYLON ]

14. บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [ PREB ]

รับเหมาก่อสร้าง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,975.53 ล้านบาท
P/E 10.13 เท่า
P/BV 0.78 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 7.81 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.71

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [ PREB ]

15. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [ SEAFCO ]

ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของบริการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 2) งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 3) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 4) งานบริการทดสอบต่างๆ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,967.62 ล้านบาท
P/E 13.73 เท่า
P/BV 1.26 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.70

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [ SEAFCO ]

16. บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [ BJCHI ]

ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication), งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization), งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,871.64 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.58 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 10.26 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.19

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [ BJCHI ]

17. บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [ BKD ]

1) รับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ
2) ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อลูกค้า

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,721.94 ล้านบาท
P/E 23.32 เท่า
P/BV 1.18 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 3.75 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.33 เท่า

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [ BKD ]

18. บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ TRITN ]

ธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสด และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพลังงาน

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,557.86 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 1.16 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.13 เท่า

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ TRITN ]

19. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [ CIVIL ]

บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยหลักจะเป็นโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ และธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,414.00 ล้านบาท
P/E 10.91 เท่า
P/BV 0.80 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 0.99 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.40 เท่า

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [ CIVIL ]

20. บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ SQ ]

ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 และโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,356.01 ล้านบาท
P/E 8.74 เท่า
P/BV 0.48 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 9.32 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.34 เท่า

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ SQ ]

21.บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [ CNT ]

รับเหมาก่อสร้าง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,140.97 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.71 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.34 เท่า

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [ CNT ]

22. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) [ RT ]

บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 991.69 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.93 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4.38 เท่า

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) [ RT ]

23. บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [ NWR ]

ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 991.69 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.54 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.64 เท่า

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [ NWR ]

24. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [ PLE ]

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการค้าร่วม (Consortium) บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่(1) งานก่อสร้างโยธา(2) ระบบไฟฟ้า(3) ระบบปรับอากาศ(4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย(5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 762.62 ล้านบาท
P/E 12.38 เท่า
P/BV 0.32 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.58 เท่า

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [ PLE ]

25.บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) [ TEKA ]

รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่งานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical : M&E)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 732.00 ล้านบาท
P/E 6.75 เท่า
P/BV 0.94 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล 8.20 % ต่อปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.09 เท่า

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) [ TEKA ]

26. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [ EMC ]

ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกล ในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 674.72 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.45 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.98 เท่า

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [ EMC ]

27. บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [ WGE ]

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 444.00 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 1.00 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.96 เท่า

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [ WGE ]

28. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [ TPOLY ]

รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าภาครัฐ โดยลูกค้าภาคเอกชนมี ทั้งลูกค้าโดยตรง และผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 423.84 ล้านบาท
P/E – เท่า
P/BV 0.47 เท่า
อัตราตอบแทนเงินปันผล (ไม่มีเงินปันผล)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.56 เท่า

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [ TPOLY ]

ค้นหา รถมือสอง ที่ตรงกับความต้องการของคุณ! รับชมประกาศขายรถมือสอง ที่มีทั้ง รถบ้าน และรถเต๊นท์ รถเจ้าของขายเองในทุกจังหวัด! การเลือกซื้อรถมือสองอาจเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีประกาศขายรถมือสองที่หลากหลาย รถจากผู้ขายทั่วประเทศ ร่วมกับบริการค้นหาที่ทันสมัย คุณสามารถเลือกหารถที่ตรงกับความต้องการ และงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกเพื่อเริ่มต้นการค้นหารถในประกาศขายรถมือสองที่เป็นที่น่าเชื่อถือที่สุด ที่ : รถบ้านเจ้าของขายเอง.net
และ มอเตอร์ไซค์มือสอง : มอเตอร์ไซค์มือสอง.tv