อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate ) คืออะไร

อัตราเงินเฟ้อ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ในตลาด โดยทั่วไปแล้วจะเรียกกันว่าอัตราเงินเฟ้อเมื่อระดับราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินมีพลังซื้อลดลง เช่น เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ราคาของสินค้าและบริการมักจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่าง อัตราเงินเฟ้อ 3% ก็คือ ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น 3% (จาก 100 เป็น 103 บาท) เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราเงินเฟ้อเป็นการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในตลาด เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเกิดจากตัวแปรต่างๆ เช่น นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การผลิตของธุรกิจ สภาพคล่องของตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อขายในตลาดในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนอัตราเงินเฟ้อประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ร้อยละ 3.2
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ร้อยละ 3.8 สูงขึ้นส่วนหนึ่งเพราะราคานํ้ามันปรับเพิ่มขึ้น

ค้นหา รถมือสอง ราคาถูก คุณภาพเยี่ยมได้ที่นี่
รถมือสอง ตลาดรถมือสอง  : รถบ้านเจ้าของขายเอง.net