สรุป หุ้นที่มี มูลค่าการซื้อขายสูงสุด (Most Active Value) ปิดภาคเช้า 20 พ.ย. 2566

สรุปหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด ในภาคเช้า 20 พ.ย. 2566

 1. PTT มูลล่าการซื้อขาย 1,140.96 ล้านบาท
 2. CPALL มูลล่าการซื้อขาย 889.11 ล้านบาท
 3. PTTEP มูลล่าการซื้อขาย. 761.94 ล้านบาท
 4. BH มูลล่าการซื้อขาย 628.57 ล้านบาท
 5. TOP มูลล่าการซื้อขาย 601.26 ล้านบาท
 6. COM7. มูลล่าการซื้อขาย 549.05 ล้านบาท
 7. BBL มูลล่าการซื้อขาย 493.39 ล้านบาท
 8. BDMS มูลล่าการซื้อขาย 499.04 ล้านบาท
 9. DELTA มูลล่าการซื้อขาย 449.54 ล้านบาท
 10. JMT มูลล่าการซื้อขาย 429.81 ล้านบาท
 11. BANPU มูลล่าการซื้อขาย 416.90 ล้านบาท
 12. CPN มูลล่าการซื้อขาย 379.37 ล้านบาท
 13. CBG มูลล่าการซื้อขาย 377.49 ล้านบาท
 14. HANA มูลล่าการซื้อขาย 360.25 ล้านบาท
 15. KBANK มูลล่าการซื้อขาย 884.96 ล้านบาท
 16. AOT มูลล่าการซื้อขาย 353.47 ล้านบาท
 17. BGRIM มูลล่าการซื้อขาย 336.48 ล้านบาท
 18. EA มูลล่าการซื้อขาย 308.92 ล้านบาท
 19. WHA มูลล่าการซื้อขาย 300.24 ล้านบาท
 20. KTB มูลล่าการซื้อขาย. 295.76 ล้านบาท