รู้หรือไม่? AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีสนามบินกี่แห่ง

รู้หรือไม่ AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีสนามบินกี่แห่ง

ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานภูเก็ต
และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

โดยผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ กระทรวงการคลัง. ถือ 10,000 ล้านหุ้น (70.00 %) โดยมีผลการดำเนินงานปี 2566 ล่าสุด มีกำไรอยู่ที่ 8,790.87 ล้านบาท