รู้หรือไม่ ? หุ้น COTTO หายไปไหน

หลายคนคงสงสัยว่า หุ้น COTTO บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ หายไปไหน ทำไมค้นหาชื่อหุ้นเเล้วไม่เจอ วันนี้เรามีคำตอบครับ ?

COTTO บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมี บมจ. เอสซีจี เดคคอร์ หรือ SCGD เป็นผู้เสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 2.40 บาท/หุ้น และจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งช่วงอัตราแลกหุ้นสุดท้ายอยู่ระหว่างหุ้นสามัญของ COTTO จำนวน 4.7917 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท/หุ้น) และประกาศให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ COTTO ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 6 ธ.ค. 66

สรุปก็คือ : ง่าย ๆ ก็คือ หุ้น COTTO จะกลายมาเป็น SCGD โดยถ้าใครถือหุ้น COTTO จำนวน 4.7917 หุ้น จะเปลี่ยนเป็นหุ้น SCGD ได้ 1 หุ้น นั่นเอง.