รู้หรือไม่ว่า? อัตราดอกเบี้ย ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น

รู้หรือไม่ว่า? อัตราดอกเบี้ย ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น

สวัสดีครับ เรื่องที่เราได้ยินบ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน หนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยจะลง มันก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้น โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม วันนี้ก็จะมาขออธิบายแบบง่าย ๆ ให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจ ว่าอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตลาดหุ้นกันนะครับ

ส่วนที่หนึ่ง บริษัท : โดยปกติแล้วบริษัทส่วนมากมักจะระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอยู่ 2 แหล่ง คือ 1. ระดมทุนจากผู้ถือหุ้น กับ 2. กู้ยืมเงินจากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กู้เงินจากธนาคาร ออกหุ้นกู้ ฯลฯ ทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าตลาดโดยรวมอัตราดอกเบี้ยขึ้น ต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัท ก็จะสูงมากขึ้น หมายถึงว่า บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับแหล่งเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลต่อกำไรบริษัทที่น้อยลงเช่นกัน โดยส่วนมากแล้ว ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การขยายตัวของกิจการ ก็จะชะลอตัวลง โดยเฉพาะกิจการที่จำเป็นต้องกู้เงินมาลงทุน แต่ก็จะมีบางธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงิน เช่นธนาคาร และในทางตรงกันข้าม ถ้าในช่วงดอกเบี้ยต่ำ การขยายตัวของกิจการก็จะมีมากขึ้น เนื่องจากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่ำ เช่นตัวอย่างก่อนหน้านี้คือ บริษัทเทคฯ บริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดเล็กต่างๆ มีการขยายตัวอย่างมาก ในช่วงที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ

ส่วนที่สอง คนทั่วไปหรือนักลงทุน : ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูง โดยปกติแล้วเงิน มักจะไหลออกจากตลาดหุ้น ไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ระดับความเสี่ยงต่ำกว่าตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก พันธบัตร ฯลฯ เพราะไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ก็มีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น … ในทางตรงกันข้าม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร ผลตอบแทนก็จะลดลง

หรือท่านสามารถจำได้ง่ายง่ายว่า “อัตราดอกเบี้ยลง ตลาดหุ้นจะขึ้น และอัตราดอกเบี้ยขึ้น ตลาดหุ้นจะลง