นักลงทุนหุ้นสายเทคนิค (Technical) เป็นแบบไหน

การลงทุนหุ้นสายเทคนิค (Technical Stock Investing) หมายถึงการใช้วิธีการทางเทคนิคในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนในหุ้น โดยใช้ข้อมูลทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟหุ้นและตัวชี้วัดทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาหุ้นในอนาคต

นักลงทุนสายเทคนิคในตลาดหลักทรัพย์มักใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการลงทุน ดังนี้:

การวิเคราะห์กราฟหุ้น (Technical Analysis): การใช้กราฟหุ้นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคา รวมถึงการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ความเคลื่อนไหวเฉลี่ย (Moving Averages), แบนด์วิดธ์ (Bollinger Bands), และแนวรับ-แนวต้าน เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

การวิเคราะห์ปริมาณ (Volume Analysis): การตรวจสอบปริมาณการซื้อขายของหุ้นเพื่อวิเคราะห์ว่ามีการเคลื่อนไหวเพียงพอหรือไม่ในการยืนยันแนวโน้มของราคา

การใช้แบบจำลองทางเทคนิค (Technical Patterns): การตรวจสอบและจับแนวโน้มของราคาที่เป็นรูปแบบเฉพาะ เช่น รูปแบบ (Head and Shoulders), รูปแบบ (Triple Bottom), หรือรูปแบบ (Wedges) เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา

การใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ (Algorithmic Trading): การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างกฎการซื้อขายหรือขายหุ้นอัตโนมัติ โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและกฎระเบียบทางการเงิน

การลงทุนหุ้นสายเทคนิคมักให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตลาดในระยะสั้น และในบางครั้งอาจนำไปสู่การทำกำไรด้วยการซื้อขายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของราคาในขณะที่เกิดขึ้น