ข้อมูลหุ้น TISCO แนวเทคนิค กราฟรายสัปดาห์

ข้อมูล
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

P/E (เท่า) 10.97
P/BV (เท่า) 1.89
อัตราตอบแทนเงินปันผล 7.75 % ต่อปี

นโยบายเงินปันผล
ประมาณ 50% หรือ สูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

เป็นหุ้นที่หลายคนให้ความสนใจ เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ผู้คนให้ความสนใจในด้าน เป็นหุ้นปันผล

เรามาวิเคราะห์ กราฟหุ้นเชิงเทคนิค (กราฟสัปดาห์) กัน โดยลักษณะของหุ้น ไม่เหมาะกับการเก็งกำไร เพราะเป็นหุ้นที่เคลื่อนที่ของราคาไม่มาก เป็นหุ้นที่ราคามีลักษณะนิ่ง ๆ เหมาะกับการซื้อเก็บไว้ในช่วงวิกฤต ที่มีคนตกใจขาย เพราะลักษณะของกำไร ผันผวนน้อย เเละจากอดีต มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ